Lumpen ^_^ شنبه 6 شهریور 1395 12:46 ب.ظ نظرات ()
روزا خزوخیله و تکراری
منم ک شب تا صب بیداری 
انگیزه ک نیس خدایی
خسته از این همه جدایی
اونا ک پشتت بودن روزایی
الان به فکر زور ازمایی
صب تا شب تو کبابی
تهشم میگه نیس خدایی
تو جیبش نه پول نه کتابی
ولخرج تر مفخر فدایی
ماشین تو پارکینگ فراری
بابا تو دولت مجازی
بازم حقوق های دلاری
صدقی و رو.انی
باز دمه پروین اعتصامی

نباید تاخت بر بیچارگان روز توانائی

به خاطر داشت باید روزگار ناتوانائی