تبلیغات
بغض نشکستنیه من:( - من واین روزگار غریب..
منوی اصلی
بغض نشکستنیه من:(
تموم شد اون روزای خوب!بفهم!

همه به فکر شکمشان هستند...

 

عطرش  دیگر در میان ادکلون ها  مفقود شده است...

 

   حتی دیگر تک تیر اندازی که خانه ی کعبه را هدف رفته است..با خود میگوید این ها را نگاه...هیچ به فکر امامشان نیستند...

 

ما الکی اینجاییم...امامشان هم بیاید محلی بهش نخواهند داد...

 

چند سحر جمعه از خواب زدیم؟

 

چند باردر دعای ندبه شرکت کردیم؟

 

چه قدر انتظار کشیدیم؟

 

ما منتظر اونیستیم..او منتظر ماست که اعمالمان را درست کنیم...